Děkujeme všem účastníkům
14. vzdělávacích a diskuzních gastroenterologických dnů 2016.
Doufáme, že budete mít na tuto tradiční gastroenterologickou akci hezké vzpomínky.

 

Cena za nejlepší POSTER

P-06 STŘEVNÍ MYKOBIOM JE ODLIŠNÝ U JEDNOTLIVÝCH FENOTYPŮ IBD
Bajer L1, Klimešová K2, Kostovčík M2, Kverka M2, Mačinga P1, Březina J1, Špičák J1, Drastich P1
1IKEM Praha, Praha, ČR; 2MBÚ AV ČR, Praha, ČR

 

Statistika akce

Statistika účastníků

Statistika odborného programu

 

Kredity

Lékaři

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory.Kongres byl zařazen do kreditního systému ČLK a je ohodnocen 16 kredity. Potvrzení o účasti bude vydáváno u registrační přepážky od pátku, 9. 12. 2016 od 14:00 hodin.

Sestry

Akce je ohodnocena 12 kredity (ČAS). Potvrzení o účasti bude vydáváno u registrační přepážky od pátku, 9. 12. 2016 od 12:00 hodin.

 

Programový souhrn